SEURAN SYYSKOKOUS

Tiistaina 9.11.2021 

Klo 18.00 

Kunnantalolla

Esityslista

 1. Avataan kokous.

 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat (2)

3. todetaan kokouksen laillisuus

4. määrätään varsinaisten ja kannattavien henkilö- ja yhteisöjäsenten liittymismaksun ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle. 

- Jäsenrekisterin käytännöllisyys

 5. valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 3-5 muuta johtokunnan jäsentä ja kaksi (2) tilintarkastajaa varamiehineen seuraavalle vuodelle

6. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle 

7. käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat. 

8. Päätetään kokous.